Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Tomio Okamura

Schůze: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111

2. schůze (23. - 26. 11. 2021)

část č. 23 (26. 11. 2021)

Slib poslanců
část č. 1, část č. 4 (23. 11. 2021)

3. schůze (1. 12. 2021)

část č. 1 (1. 12. 2021)

4. schůze (14. 12. 2021)

část č. 1 (14. 12. 2021)

5. schůze (15. 12. 2021)

část č. 2, část č. 18 (15. 12. 2021)

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

část č. 2 (11. 1. 2022), část č. 165, části č. 168-169 (14. 1. 2022), část č. 192 (25. 1. 2022), část č. 239, část č. 258, část č. 261 (27. 1. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 117/ - zkrácené jednání
části č. 23-27, část č. 29 (11. 1. 2022)

6. Návrh poslanců Ivana Bartoše, Martina Kupky, Věry Kovářové, Jana Jakoba, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 187-188 (14. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
části č. 46-47, část č. 51, část č. 54, části č. 57-58 (12. 1. 2022), části č. 145-146, část č. 154, část č. 157 (13. 1. 2022)

77. Ústní interpelace
části č. 271-272 (27. 1. 2022)

7. schůze (13. 1. 2022)

části č. 1-2, část č. 9, část č. 12 (13. 1. 2022)

8. schůze (1. - 3. 2. 2022)

část č. 3, část č. 5, část č. 7, část č. 13, část č. 16, část č. 44, část č. 47, části č. 65-66 (1. 2. 2022), část č. 108, část č. 136, části č. 138-139, část č. 145 (2. 2. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 127/ - zkrácené jednání  
část č. 182 (2. 2. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

části č. 2-5, část č. 9, části č. 13-14, části č. 21-26, části č. 30-35, část č. 37 (15. 2. 2022), část č. 104 (16. 2. 2022), část č. 168 (18. 2. 2022)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 127/2/ - zamítnutý Senátem
část č. 127, části č. 134-135 (16. 2. 2022), část č. 165 (17. 2. 2022), část č. 169 (18. 2. 2022)

10. schůze (17. 2. 2022)

části č. 7-8 (17. 2. 2022)

11. schůze (18. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
část č. 12 (18. 2. 2022)

12. schůze (22. 2. 2022)

část č. 3 (22. 2. 2022)

14. schůze (10. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení
část č. 2 (10. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

část č. 2, část č. 4, části č. 6-7 (22. 3. 2022), část č. 33 (23. 3. 2022), část č. 62 (24. 3. 2022), část č. 235 (8. 4. 2022)

26. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení
část č. 112 (24. 3. 2022)

31. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Jana Hrnčíře a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky /sněmovní tisk 8/ - prvé čtení
část č. 125 (24. 3. 2022)

119. Ústní interpelace
část č. 108 (24. 3. 2022)

17. schůze (29. 3. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 3, část č. 12, část č. 19 (29. 3. 2022)

18. schůze (7. 4. 2022)

část č. 1, část č. 12, část č. 15 (7. 4. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

části č. 1-2, část č. 5 (26. 4. 2022), části č. 127-128, části č. 130-131 (10. 5. 2022)

110. Strategie zvládání uprchlické vlny
části č. 146-147, části č. 149-150 (10. 5. 2022)

115. Představení vládní strategie zvládání ukrajinské krize
část č. 235 (13. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

část č. 4 (3. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
části č. 86-87, části č. 93-94, část č. 173 (4. 5. 2022)

21. schůze (5. 5. 2022)

část č. 4 (5. 5. 2022)

22. schůze (4. 5. 2022)

2. Návrh na ukončení stavu pandemické pohotovosti /sněmovní dokument 756/
část č. 2 (4. 5. 2022)

23. schůze (12. 5. 2022)

část č. 1 (12. 5. 2022)

24. schůze (19. 5. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 4 (19. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

části č. 2-3 (31. 5. 2022), část č. 148 (14. 6. 2022), část č. 223 (16. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 221/ - zkrácené jednání
část č. 12 (31. 5. 2022)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/ - prvé čtení
část č. 94 (2. 6. 2022)

112. Návrh na volbu člena Rady České televize na uvolněné místo s funkčním obdobím do 27. května 2026
část č. 143 (3. 6. 2022)

144. Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě /sněmovní tisk 242/ - zkrácené jednání  
část č. 188 (14. 6. 2022)

27. schůze (23. - 24. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - druhé čtení  
část č. 3, část č. 5 (23. 6. 2022)

28. schůze (24. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - třetí čtení
část č. 2, část č. 4 (24. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

část č. 46 (20. 7. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - třetí čtení
části č. 48-49, části č. 60-61 (20. 7. 2022)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 237/ - třetí čtení
část č. 16 (13. 7. 2022)

12. Vládní návrh zákona o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon) /sněmovní tisk 256/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 43 (13. 7. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

13. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - druhé čtení
část č. 49 (12. 7. 2022)

32. schůze (14. 7. - 18. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - zkrácené jednání
část č. 2, část č. 5, část č. 25 (14. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 9, část č. 11, část č. 68, část č. 70 (26. 8. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 166/6/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 73 (26. 8. 2022), část č. 101, část č. 106, část č. 108, část č. 111 (27. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

část č. 2, část č. 4 (6. 9. 2022), část č. 163, část č. 166 (27. 9. 2022)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení
část č. 39, části č. 42-44 (7. 9. 2022)

110. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - třetí čtení
část č. 198 (30. 9. 2022)

171. Ústní interpelace
část č. 111 (8. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

část č. 124 (2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 17 (1. 9. 2022), část č. 136 (2. 9. 2022)

37. schůze (16. 9. 2022)

část č. 2 (16. 9. 2022)

38. schůze (16. 9. 2022)

část č. 1, část č. 3 (16. 9. 2022)

39. schůze (16. 9. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - zkrácené jednání
část č. 35 (16. 9. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 302/ - zkrácené jednání
část č. 8 (16. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

části č. 2-3 (11. 10. 2022), část č. 152 (25. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
část č. 203 (26. 10. 2022)

157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 81, část č. 92 (13. 10. 2022)

42. schůze (18. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - třetí čtení  
část č. 2 (18. 10. 2022)

43. schůze (1. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
část č. 3, část č. 12, část č. 63, část č. 65 (1. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

části č. 2-3 (15. 11. 2022), část č. 89 (29. 11. 2022), část č. 198, části č. 200-201 (2. 12. 2022)

2. Zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/4/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 23 (15. 11. 2022)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení
část č. 33 (16. 11. 2022)

91. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení
část č. 195 (1. 12. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
část č. 103 (30. 11. 2022)

47. schůze (29. 11. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 2, části č. 4-5 (29. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

část č. 2 (13. 12. 2022)

49. schůze (15. 12. 2022)

část č. 6, část č. 17 (15. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

část č. 2, část č. 6 (10. 1. 2023), část č. 120 (24. 1. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení
část č. 42 (11. 1. 2023)

115. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2019 /sněmovní tisk 123/
část č. 160 (25. 1. 2023)

116. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2019 /sněmovní tisk 124/
část č. 161 (25. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 51 (17. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

část č. 3, část č. 12, část č. 19 (7. 2. 2023), část č. 93, část č. 97 (10. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

část č. 4 (21. 2. 2023), část č. 115 (7. 3. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
část č. 3 (22. 2. 2023), část č. 48 (8. 3. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 278 (2. 3. 2023), část č. 338, část č. 348, část č. 403, část č. 409 (3. 3. 2023), část č. 433 (4. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 11, část č. 25, část č. 30, části č. 42-43, část č. 45, část č. 53, část č. 60, část č. 62, část č. 65 (28. 2. 2023), část č. 132 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
části č. 227-228, část č. 232, části č. 235-236, část č. 242, část č. 245 (2. 3. 2023)

Pořad schůze
část č. 144 (1. 3. 2023)

58. schůze (8. 3. 2023)

část č. 1, část č. 5 (8. 3. 2023)

59. schůze (8. 3. 2023)

část č. 2 (8. 3. 2023)

60. schůze (8. 3. - 19. 4. 2023)

část č. 1 (8. 3. 2023)

1. Situace v České poště
část č. 9 (19. 4. 2023)

61. schůze (8. 3. 2023)

část č. 2 (8. 3. 2023)

62. schůze (10. 3. 2023)

část č. 4 (10. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

části č. 2-4 (4. 4. 2023), části č. 79-80 (18. 4. 2023), část č. 208 (2. 5. 2023)

125. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 /sněmovní tisk 143/
část č. 146 (20. 4. 2023)

143. Odvolání Markéty Pekarové Adamové z funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny
část č. 35 (4. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 6, část č. 15 (16. 5. 2023), část č. 43 (17. 5. 2023), části č. 141-143 (30. 5. 2023), části č. 277-278 (13. 6. 2023)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
část č. 70, část č. 73 (17. 5. 2023)

124. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 /sněmovní tisk 293/
část č. 300 (13. 6. 2023)

126. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 /sněmovní tisk 375/
část č. 303 (13. 6. 2023)

137. Ústní interpelace
části č. 119-120 (18. 5. 2023)

67. schůze (8. - 9. 6. 2023)

část č. 8 (8. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení
část č. 53, část č. 63 (8. 6. 2023)

68. schůze (14. 6. 2023)

část č. 4 (14. 6. 2023)

1. Informace ministra vnitra V. Rakušana o schválené povinné solidaritě
část č. 15, části č. 25-27 (14. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

část č. 2, část č. 23 (27. 6. 2023)

62. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
část č. 158 (29. 6. 2023)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - prvé čtení
část č. 50 (27. 6. 2023), části č. 101-103 (28. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

část č. 5, části č. 7-10 (11. 7. 2023), část č. 256 (19. 7. 2023), část č. 304, část č. 314 (26. 7. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení
část č. 32 (11. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
části č. 84-85 (12. 7. 2023), části č. 237-238 (14. 7. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - třetí čtení
část č. 267 (19. 7. 2023)

72. schůze (19. 7. 2023)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - druhé čtení
část č. 4 (19. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

části č. 3-4 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 40, část č. 47, část č. 50 (5. 9. 2023), části č. 167-168, část č. 171 (12. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 119, část č. 125 (6. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

1. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 378/ - druhé čtení  
části č. 33-34 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

část č. 2, část č. 5, část č. 8 (22. 9. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 41 (27. 9. 2023), část č. 78 (11. 10. 2023), část č. 100, část č. 108, část č. 112 (13. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 12, části č. 14-16 (10. 10. 2023), části č. 110-111 (24. 10. 2023), části č. 146-147 (25. 10. 2023), část č. 251 (27. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 169 (25. 10. 2023)

121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - třetí čtení
část č. 267 (27. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 27 (17. 10. 2023)

81. schůze (3. 11. - 7. 2. 2024)

části č. 2-3, část č. 9 (3. 11. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

části č. 3-4 (14. 11. 2023), část č. 105, části č. 108-109, část č. 121 (28. 11. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
část č. 72 (15. 11. 2023)

117. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - třetí čtení
část č. 172 (29. 11. 2023)

83. schůze (16. 11. 2023)

část č. 17 (16. 11. 2023)

84. schůze (30. 11. 2023)

1. Ceny energií od ledna 2024 - pokus druhý
část č. 13, část č. 40 (30. 11. 2023)

87. schůze (16. - 26. 1. 2024)

části č. 1-2 (16. 1. 2024), část č. 45 (26. 1. 2024)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 37 (17. 1. 2024), část č. 325 (24. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
části č. 85-86, část č. 108, část č. 115, část č. 117, část č. 129, část č. 132, části č. 139-140, části č. 142-146, část č. 148 (18. 1. 2024), část č. 196 (23. 1. 2024), část č. 392 (25. 1. 2024)

90. schůze (25. 1. 2024)

část č. 1 (25. 1. 2024)

91. schůze (25. 1. 2024)

část č. 3 (25. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

část č. 2 (6. 2. 2024)

93. schůze (8. 2. 2024)

části č. 11-12 (8. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 10 (27. 2. 2024), část č. 132, část č. 134 (5. 3. 2024)

154. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 /sněmovní tisk 554/
část č. 194, část č. 197 (7. 3. 2024)

156. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 /sněmovní tisk 632/
část č. 197 (7. 3. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

část č. 21 (19. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
část č. 115 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

část č. 10, část č. 13 (9. 4. 2024), část č. 95 (16. 4. 2024)

99. schůze (11. 4. 2024)

Slib poslance
část č. 21 (11. 4. 2024)

100. schůze (18. 4. 2024)

část č. 18 (18. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

část č. 4, část č. 12 (2. 5. 2024), část č. 4, část č. 8, část č. 12 (2. 5. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

část č. 18, část č. 25 (9. 5. 2024), část č. 89, část č. 107, část č. 124 (10. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

část č. 5, část č. 16 (21. 5. 2024), část č. 135, část č. 139 (31. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

část č. 103 (29. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 15 (28. 5. 2024), část č. 191 (30. 5. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

části č. 2-4 (11. 6. 2024)

107. schůze (12. - 21. 6. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení
část č. 39 (14. 6. 2024)

108. schůze (25. 6. - 12. 7. 2024)

část č. 3, část č. 5 (25. 6. 2024)

153. Návrh na odvolání Lubomíra Veselého z funkce člena Rady České televize /sněmovní dokument 4516/
část č. 224 (10. 7. 2024)

Slib poslance
část č. 167 (9. 7. 2024)

111. schůze (11. - 12. 7. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 738/ - prvé čtení
část č. 43, část č. 47 (11. 7. 2024), část č. 109 (12. 7. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP