Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Kasal

Schůze: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42

2. schůze (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 2, část č. 7 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 4
části č. 5-6 (27. 1. 1993)

Bod č. 6
část č. 4 (27. 1. 1993)

VII. Zpráva o situaci v kontrolních institucích České republiky - ministerstvu státní kontroly a Nejvyšším kontrolním úřadu
části č. 6-7 (27. 1. 1993)

Bod č. 8
části č. 7-9 (27. 1. 1993)

IX. Návrh organisačního výboru Poslanecké sněmovny na usnesení Poslanecké sněmovny, kterým pověřuje orgán Poslanecké sněmovny stanovit rozsah nároku na náhradu za spotřebované pohonné hmoty funkcionářům Poslanecké sněmovny, podle § 7 odst. 4 zákona ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, v platném znění, podle sněmovního tisku 69.
část č. 9 (27. 1. 1993)

X. Návrh na změnu názvu výboru Poslanecké sněmovny
část č. 9 (27. 1. 1993)

XI. Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky městského zastupitelstva Žďár nad Sázavou.
část č. 9 (27. 1. 1993)

XIII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 53
část č. 9 (27. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

X. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury
část č. 11 (24. 2. 1993)

XVII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 100
část č. 11 (24. 2. 1993)

XVIII. Návrh na revokaci usnesení č. 22 z 3. schůze Poslanecké sněmovny z 28. února 1993
část č. 11 (24. 2. 1993)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
části č. 11-12 (24. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

IV. Návrh na změny ve složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky
část č. 3 (23. 3. 1993)

XIII. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1993 podle sněmovního tisku 91
část č. 13 (24. 3. 1993)

XIV. Návrh statutu a jednacího řádu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"
část č. 13 (24. 3. 1993)

XV. Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert" , "Zásah" a "Vlna"
části č. 13-15 (24. 3. 1993)

XVII. Zrušení rozhodnutí městské rady Českého Brodu ze dne 2. 9. 1992
část č. 14 (24. 3. 1993)

XIX. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 183
část č. 14 (24. 3. 1993)

XX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře
části č. 14-15 (24. 3. 1993)

XXI. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury
část č. 14 (24. 3. 1993)

XXII. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 15 (24. 3. 1993)

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 26-27 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

část č. 11 (21. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
části č. 11-16 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

část č. 1 (18. 5. 1993), část č. 8, část č. 10, část č. 15 (19. 5. 1993), část č. 35, část č. 37, část č. 41 (21. 5. 1993)

Bod č. 3
část č. 8 (19. 5. 1993)

Bod č. 6
části č. 8-10 (19. 5. 1993)

Bod č. 8
části č. 10-11, části č. 13-14 (19. 5. 1993)

Bod č. 9
části č. 11-15 (19. 5. 1993)

XXVI. Nová zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 250
části č. 35-38 (21. 5. 1993)

Bod č. 27
části č. 38-44 (21. 5. 1993)

Bod č. 28
části č. 38-39 (21. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

část č. 12 (16. 6. 1993)

Bod č. 12
části č. 10-13 (16. 6. 1993)

Bod č. 14
části č. 13-14 (16. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

části č. 16-17, část č. 20 (8. 7. 1993), část č. 29 (9. 7. 1993)

Bod č. 8
části č. 17-19 (8. 7. 1993)

Bod č. 10
část č. 15 (8. 7. 1993)

XIII. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky
části č. 15-16 (8. 7. 1993)

XV. Návrh na odvolání dvou členů prezídia Pozemkového fondu České republiky
část č. 16 (8. 7. 1993)

XVI. Volba nového člena prezídia Pozemkového fondu České republiky
části č. 16-17 (8. 7. 1993)

XVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Středoevropská dohoda o zóně volného obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 277
část č. 16 (8. 7. 1993)

XVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky
části č. 16-17, části č. 19-20 (8. 7. 1993)

XIX. Volba členů prezídia Fondu národního majetku České republiky
část č. 17 (8. 7. 1993)

XX. Návrh volebního řádu k volbě členů kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 17 (8. 7. 1993)

XXII. Volba členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
část č. 17 (8. 7. 1993)

XXIII. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
část č. 17 (8. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 29 (9. 7. 1993)

XXVIII. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1993, podle sněmovního tisku 298
části č. 29-30 (9. 7. 1993)

XXXIII. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1992, podle sněmovního tisku 306
část č. 34 (9. 7. 1993)

XXXXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 51 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

části č. 13-15 (15. 9. 1993)

I. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu o úpravě hlasování v Poslanecké sněmovny Parlamentu pomocí hlasovacího zařízení
část č. 2 (14. 9. 1993)

XII. Volba člena dozorčí rady Fondu národního majetku
části č. 13-14, část č. 16 (15. 9. 1993)

XIII. Volba členů Nejvyššího kontrolního úřadu
části č. 14-15 (15. 9. 1993)

XIV. Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny Parlamentu v meziparlamentních organizacích
část č. 15 (15. 9. 1993)

XV. Volba člena dočasné komise pro přípravu návrhu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 15 (15. 9. 1993)

XVI. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí
část č. 15 (15. 9. 1993)

Bod č. 17
části č. 15-16 (15. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
části č. 27-28 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

část č. 1 (12. 10. 1993), části č. 12-14 (13. 10. 1993)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 498
části č. 12-13 (13. 10. 1993)

IX. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
část č. 12 (13. 10. 1993)

X. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu
část č. 13 (13. 10. 1993)

XI. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
části č. 13-14 (13. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

část č. 13, části č. 15-17 (10. 11. 1993)

V. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1993, podle sněmovního tisku 581
část č. 18 (10. 11. 1993)

Bod č. 11
části č. 15-16 (10. 11. 1993)

Bod č. 12
části č. 13-14 (10. 11. 1993)

Bod č. 15
části č. 14-15 (10. 11. 1993)

Bod č. 16
část č. 17 (10. 11. 1993)

Bod č. 17
části č. 17-18 (10. 11. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

část č. 10, část č. 14 (16. 2. 1994)

Bod č. 15
část č. 11 (16. 2. 1994)

Bod č. 16
části č. 11-12 (16. 2. 1994)

Bod č. 17
části č. 12-13 (16. 2. 1994)

Bod č. 18
část č. 13 (16. 2. 1994)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na přistoupení České republiky k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice států
část č. 13 (16. 2. 1994)

XX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k podpisu Evropské rámcové dohody o spolupráci přesahující hranice mezi územními orgány
část č. 13 (16. 2. 1994)

XXI. Návrh na vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí
část č. 13 (16. 2. 1994)

XXII. Informace o peticích došlých Poslanecké sněmovně a o jejich vyřizování v roce 1993
část č. 13 (16. 2. 1994)

Bod č. 23
části č. 14-15 (16. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 19 (17. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

část č. 1 (22. 3. 1994), část č. 11 (23. 3. 1994)

Bod č. 8
část č. 11 (23. 3. 1994)

IX. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
část č. 11 (23. 3. 1994)

X. Statut Fondu národního majetku České republiky, podle sněmovního tisku 730
části č. 11-12 (23. 3. 1994)

XII. Návrh na volbu člena Rady České televize
část č. 12 (23. 3. 1994)

XIII. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1994 a pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 1994
části č. 12-13 (23. 3. 1994)

XIX. Návrh Stálé komise pro sdělovací prostředky na usnesení Poslanecké sněmovny
část č. 25 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

části č. 11-13 (28. 4. 1994)

Bod č. 3
část č. 11 (28. 4. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 11 (28. 4. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 19-20 (28. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

část č. 16 (2. 6. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 16-19 (2. 6. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 19-21 (2. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 1 (7. 7. 1994), části č. 13-15 (8. 7. 1994)

Bod č. 5
části č. 15-18 (8. 7. 1994)

Bod č. 7
část č. 14 (8. 7. 1994)

X. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým žádá vládu České republiky o vypracování návrhu zákona o bankách a bankovnictví
část č. 15 (8. 7. 1994)

XIX. Návrh na změny v expertní části stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví
část č. 26 (9. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 12 (28. 9. 1994)

Bod č. 22
části č. 12-13 (28. 9. 1994)

XXIII. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 12 (28. 9. 1994)

XXIV. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě, podle sněmovního tisku 975
část č. 13 (28. 9. 1994)

XXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 12. února 1994, podle sněmovního tisku 1023
část č. 13 (28. 9. 1994)

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 18 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

části č. 12-13 (2. 11. 1994)

Bod č. 9
části č. 12-13 (2. 11. 1994)

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci, podle sněmovního tisku 1124
část č. 12 (2. 11. 1994)

XII. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže
části č. 13-14 (2. 11. 1994)

XIII. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 14 (2. 11. 1994)

Bod č. 14
část č. 14 (2. 11. 1994)

XVI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů
část č. 14 (2. 11. 1994)

Bod č. 17
část č. 14 (2. 11. 1994)

XXIII. Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
část č. 24 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 12 (7. 12. 1994), části č. 44-46 (13. 12. 1994)

Bod č. 4
části č. 12-13 (7. 12. 1994)

Bod č. 6
část č. 13 (7. 12. 1994)

Bod č. 7
části č. 13-14 (7. 12. 1994)

Bod č. 8
část č. 15 (7. 12. 1994)

Bod č. 9
části č. 15-16 (7. 12. 1994)

Bod č. 13
část č. 22 (8. 12. 1994)

Bod č. 14
část č. 23 (8. 12. 1994)

XXVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 42-44 (13. 12. 1994)

27. schůze (27. 12. 1994)

část č. 2 (27. 12. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 15
části č. 7-11 (15. 3. 1995)

Bod č. 16
část č. 11 (15. 3. 1995)

XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 26 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 1 (18. 4. 1995), části č. 11-14 (19. 4. 1995), část č. 22 (20. 4. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, podle sněmovních tisků 1506 1581
části č. 14-15 (19. 4. 1995)

Bod č. 10
část č. 15 (19. 4. 1995)

XII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 14. března do 17. dubna 1995, podle sněmovního tisku 1664
část č. 15 (19. 4. 1995)

XIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995, podle sněmovního tisku 1582
část č. 16 (19. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 10, část č. 12 (24. 5. 1995), části č. 19-20, části č. 23-24 (25. 5. 1995)

Bod č. 11
část č. 11 (24. 5. 1995)

Bod č. 15
části č. 11-12 (24. 5. 1995)

Bod č. 16
část č. 12 (24. 5. 1995)

XVII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 19. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
část č. 12 (24. 5. 1995)

XVIII. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 12 (24. 5. 1995), část č. 15, část č. 24 (25. 5. 1995)

XIX. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (9. 7. 1994 až 31. 1. 1995), podle sněmovního tisku 1541
část č. 13 (24. 5. 1995)

XX. Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1994, podle sněmovního tisku 1609
část č. 13 (24. 5. 1995)

XXI. Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1994, podle sněmovního tisku 1647
část č. 13 (24. 5. 1995)

XXII. Zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1600
část č. 13 (24. 5. 1995)

XXIII. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 13 (24. 5. 1995)

Bod č. 24
část č. 14 (24. 5. 1995), část č. 15 (25. 5. 1995)

XXVI. Zpráva o opatřeních předsedy poslanecké sněmovny za období od 18. dubna do 22. května 1995, podle sněmovního tisku 1747
část č. 15 (25. 5. 1995)

Bod č. 29
část č. 25 (25. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 15 (21. 6. 1995), část č. 54 (29. 6. 1995)

Bod č. 12
části č. 15-16 (21. 6. 1995)

Bod č. 13
části č. 16-17 (21. 6. 1995)

Bod č. 14
části č. 17-18 (21. 6. 1995)

Bod č. 15
část č. 18 (21. 6. 1995)

Bod č. 32
části č. 54-55 (29. 6. 1995)

Bod č. 36
části č. 55-61 (29. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 2, část č. 4 (25. 7. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

části č. 8-11 (27. 9. 1995)

XII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Praze dne 26. srpna 1993, podle sněmovního tisku 1382.
části č. 8-9 (27. 9. 1995)

XIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995, podle sněmovního tisku 1841.
část č. 9 (27. 9. 1995)

Bod č. 14
část č. 9 (27. 9. 1995)

Bod č. 15
část č. 11 (27. 9. 1995)

Bod č. 16
část č. 11 (27. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 9, části č. 13-14 (1. 11. 1995), část č. 33 (3. 11. 1995)

Bod č. 5
části č. 9-13 (1. 11. 1995)

VI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o pověření orgánu Poslanecké sněmovny stanovit podrobnosti k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
část č. 14 (1. 11. 1995)

Bod č. 10
část č. 33 (3. 11. 1995)

XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1931 - prvé čtení
části č. 33-36 (3. 11. 1995)

XXV. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy
část č. 36 (3. 11. 1995)

XXVI. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na odvolání člena dozorčí komise poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky
část č. 36 (3. 11. 1995)

XXVII. Návrh volební komise na volbu člena dozorčí komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky
část č. 36 (3. 11. 1995)

XXVIII. Návrh poslanců Hany Lagové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1853
části č. 36-37 (3. 11. 1995)

Bod č. 29
část č. 37 (3. 11. 1995)

XXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb., podle sněmovního tisku 1713
části č. 37-38 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 21, část č. 23 (7. 12. 1995), části č. 42-43 (13. 12. 1995)

XV. Návrh poslanců Jana Kryčera a dalších na vydání zákona o omezení výdajů na propagaci politických stran a politických hnutí před volbami do Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1904 - prvé čtení
části č. 21-22 (7. 12. 1995)

XVI. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii, podle sněmovního tisku 1920 - prvé čtení
část č. 22 (7. 12. 1995)

XVII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 1944 - prvé čtení
části č. 22-23 (7. 12. 1995)

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
části č. 23-27 (7. 12. 1995)

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1931 - prvé čtení
část č. 42 (13. 12. 1995)

XXXX. Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech), podle sněmovního tisku 1763
část č. 42 (13. 12. 1995)

XXXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1935 - prvé čtení
část č. 42 (13. 12. 1995)

XXXXIII. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena dozorčí komise poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky - pokračování přerušeného jednání
část č. 42 (13. 12. 1995)

XXXXV. Návrh na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 43 (13. 12. 1995)

XXXXVI. Návrh na volbu předsedy Stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
část č. 43 (13. 12. 1995)

XXXXVII. Návrh volební komise na volbu člena prezídia Fondu národního majetku
část č. 43 (13. 12. 1995)

XXXXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1948 - druhé čtení
část č. 43 (13. 12. 1995)

XXXXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1949 - druhé čtení
část č. 43 (13. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

část č. 6, části č. 8-9 (20. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o vysokém školství (sněmovní tisk 2001) - prvé čtení
části č. 6-8 (20. 12. 1995)

X. Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (sněmovní tisk 1998) - prvé čtení
část č. 9 (20. 12. 1995)

XI. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č..../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (sněmovní tisk 1999) prvé čtení
část č. 10 (20. 12. 1995)

XII. Návrh poslanců Stanislava Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek (sněmovní tisk 1956) prvé čtení
část č. 10 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

části č. 10-11 (7. 2. 1996), část č. 66, část č. 68 (21. 2. 1996)

XXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2083) - prvé čtení
část č. 11 (7. 2. 1996)

XXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb. (sněmovní tisk 2088) - prvé čtení
část č. 12 (7. 2. 1996)

XXIV. Vládní návrh zákona o podmínkách poskytování zdravotní péče a o změně zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2087) - prvé čtení
část č. 12 (7. 2. 1996)

XXV. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 2093) - prvé čtení
část č. 12 (7. 2. 1996)

XXVI. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 2044) - prvé čtení
část č. 13 (7. 2. 1996)

XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb. (sněmovní tisk 2066) - prvé čtení
části č. 13-14 (7. 2. 1996)

LI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže (sněmovní tisk 2092) - prvé čtení
část č. 33 (9. 2. 1996)

LII. Návrh poslanců Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2011) - prvé čtení
části č. 33-34 (9. 2. 1996)

LIII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1981) - prvé čtení
část č. 34 (9. 2. 1996)

LIV. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (sněmovní tisk 1990) - prvé čtení
části č. 34-35 (9. 2. 1996)

LV. Návrh poslance Tomáše Páva na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2002) - prvé čtení
část č. 35 (9. 2. 1996)

LVI. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2005) - prvé čtení
část č. 35 (9. 2. 1996)

CXIV. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
část č. 66, část č. 68 (21. 2. 1996)

CXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1947) - druhé čtení
části č. 66-67 (21. 2. 1996)

CXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu (sněmovní tisk 1970) - druhé čtení
části č. 67-68 (21. 2. 1996)

CXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 11. září 1995 v Brně (sněmovní tisk 1983) - druhé čtení
část č. 68 (21. 2. 1996)

CXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - třetí čtení
část č. 68 (21. 2. 1996)

CXIX. Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky (sněmovní tisk 1961) - třetí čtení
část č. 68 (21. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 13 (13. 3. 1996), část č. 36 (15. 3. 1996)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živonostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1947 - třetí čtení
část č. 13 (13. 3. 1996)

13. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 25. listopadu 1995 v Ljubljani, podle sněmovního tisku 1997 - druhé čtení
části č. 13-14 (13. 3. 1996)

14. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou, podepsaná dne 15. prosince 1995 v Praze, podle sněmovního tisku 2078 - druhé čtení
část č. 14 (13. 3. 1996)

15. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1968 - třetí čtení
část č. 14 (13. 3. 1996)

16. Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2038 - prvé čtení (pokračování přerušeného jednání)
část č. 14 (13. 3. 1996)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2116 - prvé čtení
části č. 14-15 (13. 3. 1996)

18. Vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, 1958, č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970, č. 171 o noční práci, 1990, podle sněmovního tisku 2032 - druhé čtení
část č. 15 (13. 3. 1996)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2115 - prvé čtení
část č. 15 (13. 3. 1996)

20. Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2075 - prvé čtení
část č. 15 (13. 3. 1996)

21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu, podle sněmovního tisku 2110 - prvé čtení
část č. 15 (13. 3. 1996)

22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1995, podle sněmovního tisku 2029 - druhé čtení
část č. 15 (13. 3. 1996)

23. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ, podepsané v Praze dne 17. listopadu 1995, podle sněmovního tisku 2067 - druhé čtení
část č. 15 (13. 3. 1996)

24. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 28. dubna 1987 a k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 20. května 1987, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. ledna 1996 č. 57, podle sněmovního tisku 2095 - druhé čtení
část č. 16 (13. 3. 1996)

25. Návrh poslanců Čestmíra Hofhanzla a Ludvíka Motyčky na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona ČNR č. 546/1992 Sb., podle sněmovního tisku 2039 - prvé čtení
část č. 16 (13. 3. 1996)

26. Návrh poslanců Vladimíra Šumana a Oldřicha Kužílka na vydání zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem, podle sněmovního tisku 2040 - prvé čtení
části č. 16-18 (13. 3. 1996)

27. Návrh poslance Jana Vraného na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2045 - prvé čtení
část č. 18 (13. 3. 1996)

28. Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2053 - prvé čtení
část č. 18 (13. 3. 1996)

29. Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2061 - prvé čtení
část č. 18 (13. 3. 1996)

30. Návrh poslanců Františka Kozla a Jana Kouckého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb., podle sněmovního tisku 2063 - prvé čtení
část č. 18 (13. 3. 1996)

31. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 2096 - prvé čtení
část č. 18 (13. 3. 1996)

51. Návrh na volbu předsedy zvláštního kontrolního orgánu pro kontrolu Bezpečnostní informační služby
část č. 36 (15. 3. 1996)

57. Vládní návrh zákona o krmivech, podle sněmovního tisku 1975 - třetí čtení
část č. 36 (15. 3. 1996)

58. Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, podle sněmovního tisku 1998 - třetí čtení
část č. 36 (15. 3. 1996)

59. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č.../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, podle sněmovního tisku 1999 - třetí čtení
část č. 36 (15. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

část č. 9, části č. 11-13 (24. 4. 1996), části č. 20-21 (25. 4. 1996)

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2071 - druhé čtení
část č. 9 (24. 4. 1996)

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, podle sněmovního tisku 2089 - druhé čtení
část č. 13 (24. 4. 1996)

XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2080 - druhé čtení
části č. 9-10 (24. 4. 1996)

XIX. Vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, 1958, č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970, a č. 171 o noční práci, 1990, podle sněmovního tisku 2032 - druhé čtení
část č. 11 (24. 4. 1996)

XX. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - třetí čtení
části č. 11-12 (24. 4. 1996)

XXI. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 2050 - třetí čtení
část č. 13 (24. 4. 1996)

XXIII. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 2085 - třetí čtení
část č. 13 (24. 4. 1996)

XXX. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
části č. 20-23 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP