Pátek 3. listopadu 1995

Poslanec Oldřich Kužílek: Dámy a pánové, promiňte mi tento vstup, ale na každou obstrukci musí býti lék. Náš jednací řád nám na tuto obstrukci, která trvá již více než 12 minut, umožňuje v § 74 odst. 1, aby se sněmovna usnesla na jiném způsobu veřejného hlasování. Na základě zkušeností z jiných parlamentů vím, že existují různé způsoby hlasování včetně třeba hlasování pomocí toho, že poslanec, který je pro nebo proti to vyjádří tím, že někde je, že třeba projde určitými dveřmi nebo si stoupne do určité části sněmovny.

Navrhuji tento způsob hlasování. Kdo je pro zbytek těchto návrhů, stoupne si v této pravé části sněmovny, kdo je proti, stoupne si v levé části sněmovny, poté zbývá předsedajícímu jen vyhlašovat jednotlivá hlasování a konstatovat výsledek. (Smích v sále.)

Já vím, že je to veselá věc, ale dámy a pánové, jak říkám, na každou obstrukci musí být nějaký nástroj a náš jednací řád nám to umožňuje. Já jsem vznesl podle § 74 odst. 1 návrh, aby se sněmovna usnesla na jiném způsobu veřejného hlasování pro zbývající návrhy pana poslance Vrchy. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Oldřichu Kužílkovi. Prosím, aby se slova ujal předseda klubu SPR RSČ pan poslanec Jan Vik.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, já nevím, z čeho vyvozuje pan poslanec Kužílek to, že se jedná o obstrukci. Podle mého názoru jsou to legitimně podané pozměňovací návrhy, a tak je třeba o nich hlasovat. Nějaké ty legrácky si nechme na něco jiného.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vyslechli jsme názor pana poslance Jana Vika. Ptám se, zdali pan poslanec Kužílek trvá na tom, aby se o jeho návrhu hlasovalo. Trvá.

Pan poslanec Oldřich Kužílek navrhl způsob hlasování, při němž by jednotliví poslanci se pohybovali v prostoru sněmovny. Podle toho, zda s návrhem souhlasí či nikoli, by se nacházeli v levé nebo v pravé části z mého pohledu od předsednického stolu. Já to nechci komentovat. Bude lepší, když o tom rozhodneme hlasováním.

Jde o hlasování č. 295. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Kužílka? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 39 pro, 35 proti. Návrh nebyl přijat.

Děkuji panu poslanci Kužílkovi za zpestření.

Pokročíme k hlasování o návrhu poslance Vrchy, který je označen jako č. 23.

Zahájil jsem hlasování č. 296 o 23. návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 4 pro, 53 proti. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 297 o 24. návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 3 pro, 52 proti. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 298 o 25. návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 3 pro, 46 proti. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 299 o 26. návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 4 pro, 43 proti. Návrh nebyl přijat.

V jubilejním 300. hlasování budeme rozhodovat o návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy, který je označen číslicí 27.

Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 3 pro, 49 proti. Návrh nebyl přijat.

V hlasování 301. rozhodneme o návrhu č. 28.

Ptám se, kdo je pro tento návrh poslance Oldřicha Vrchy? Kdo je proti?

Hlasování skončilo s výsledkem 3 pro, 44 proti. Návrh nebyl přijat.

Hlasování 302 rozhodne o osudu návrhu označeném jako 29.

Ptám se, kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 3 pro, 48 proti. Návrh nebyl přijat.

30. návrh pana poslance Oldřicha Vrchy bude předmětem hlasování s pořadovým číslem 303.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 4 pro, 52 proti. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 304 a budeme v něm hlasovat o 31. návrhu Oldřicha Vrchy.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 4 pro, 54 proti. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 305 a dávám hlasovat o 32. návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy.

Ptám se, kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 3, proti 55. Návrh nebyl přijat.

Nemýlím-li se, v hlasování č. 306 rozhodneme o osudu 34. návrhu pana poslance Vrchy.

Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování č. 306 rozhodlo s výsledkem 3 pro, 57 proti, že návrh Oldřicha Vrchy označeným č. 34 nebyl přijat.

V hlasování pořadové č. 307 rozhodneme o 35. návrhu poslance Oldřicha Vrchy.

Táži se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 3 pro, 57 proti. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 308 o 36. návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 3, proti 56. Návrh nebyl přijat.

V hlasování č. 309 rozhodneme o 37. návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tomto okamžiku skončilo. Pro 3, proti 60. Návrh nebyl přijat.

Hlasování č. 310 rozhodne o osudu návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy, který je označen č. 38.

Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. 4 pro, 56 proti. Návrh nebyl přijat.

Hlasování 311 rozhodne o návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy, který je označen jako 39.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 3 pro, 58 proti. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 312, které bude o 40. návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy.

Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 3 pro, 63 proti. 40. návrh pana poslance Oldřicha Vrchy nebyl přijat.

Vidím zdviženou ruku pana poslance Vlastimila Doubravy, o jehož návrhu by se v tuto chvíli mělo jednat, takže mu dám slovo v naději, že upřesní to, o co by se mělo jednat.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Pane předsedající, vím, že ať nyní řeknu cokoliv, je to nicotné proti tomu, co jsme prožili (smích v sále), ale přesto bych chtěl upozornit na to, že vzdor tomu, že jsem odevzdal přesné písemné znění mého pozměňovacího návrhu, došlo poměrně ke značnému zkreslení tohoto pozměňovacího návrhu.

Domnívám se, že musím říci, jak znění je skutečně.

Nové znění § 42 - zdravotní způsobilost. Toto znění mnou navrhované a písemně odevzdané zní:

Zdravotní způsobilostí žadatele o zbrojní průkaz nebo držitele zbrojního průkazu žádajícího o prodloužení platnosti zbrojního průkazu, jsou plně zachované rozpoznávací a ovládací schopnosti, u žadatelů o zbrojní průkaz skupiny B až H - nyní to, co je tam uvedeno, se škrtá, není součástí návrhu - tělesný stav umožňující bezpečné ovládání zbraně. Posudek o zdravotní způsobilosti vydává... atd. tak, jak je navrženo v návrhu.

To je upřesnění znění. Nechápu, když jsem odevzdal písemně znění, že došlo k tak zásadnímu zkreslení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doubravovi. Vyjádření společného zpravodaje ke vzniklé situaci?

Poslanec Jiří Macháček: Dámy a pánové, sám bych upravil tento návrh kolegy Doubravy do podoby, jak to přednesl, bohužel z legislativních důvodů je podstatné to, co je proneseno zde u řečniště a to je přepsáno ze stenozáznamu. Je zcela logické to, co tady kolega Doubrava navrhl, protože to byla víceméně vsuvka řečnická do pozměňovacího návrhu.

Navrhuji, abychom hlasovali ve znění, jak vám nyní bylo předneseno. Myslím, že to není nic proti ničemu, je to upřesnění návrhu. Stanovisko navrhovatele je k tomu záporné, já bych to podporoval, kolega Kužílek má neutrální polohu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v podstatě o textu, který máme k dispozici v písemné podobě, nemýlím-li se.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým č. 313.

Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Vlastimila Doubravy? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 37 pro, 45 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Tím máme za sebou valnou většinu pozměňovacích návrhů. Jsme na poslední str. 9, u návrhů pana kolegy Severy. Pan kolega Severa navrhoval identické znění, to, co již bylo schváleno v pozměňovacím návrhu kolegy Rašky. (Předsedající: Ano. Nebudeme o tom hlasovat.) Takže nelze hlasovat o návrhu 1, 2, 3 a 5. O nich už bylo hlasováno. Teoreticky lze hlasovat o návrhu č. 4. Poprosil bych kolegu Severu o upřesnění, protože jeho návrh č. 4 je víceméně obsažen v návrhu č. 3.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Severa se domnívá v souladu s názorem společného zpravodaje, že není třeba o jeho návrzích hlasovat, protože o nich buď bylo hlasováno, s výsledkem zpravidla pozitivním. Je to tak, pane poslanče Severo? (Souhlas.) Pan poslanec Severa osobně upřesní.

Poslanec Jiří Macháček: Po konzultaci jsme se dohodli, že je to tak, jak bylo řečeno, tzn., nelze hlasovat, protože již bylo odhlasováno. Tím jsme si ušetřili čas.

Další v rozpravě vystoupil pan poslanec Jan Klas. Jeho pozměňovací návrh je k účinnosti tohoto zákona. Je víceméně z technických důvodů, nevím, jestli se o tom pan ministr v úvodu zmiňoval, aby se Ministerstvo vnitra nachystalo na zavedení tohoto zákona. Navrhovatel podporuje, společný zpravodaj též.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 314.

Kdo je pro tento návrh pana poslance Klase? Kdo je proti?

Hlasování skončilo s výsledkem 97 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Přecházíme de facto k posledním dvěma návrhům. První z nich se týká § 21, kde jsem formuloval jakési technické zpřesnění návrhu branného a bezpečnostního výboru. Ministerstvo jako předklatel má výhrady. Já samozřejmě podporuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dáme o tomto návrhu hlasovat v hlasování č. 315.

Kdo je pro, ať to dá najevo patřičným způsobem. Kdo je proti?

Hlasování skončilo s výsledkem 38 pro, 50 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Druhý návrh je vztažen k § 34. Týká se to viditelného nošení zbraní soukromých bezpečnostních služeb v rámci výkonu. Stanovisko ministerstva není souhlasné. Moje souhlasné je.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování č. 316 bylo zahájeno.

Ptám se, kdo je pro druhý návrh pana poslance Macháčka. Kdo je proti?

Hlasování skončilo s výsledkem pro 18, proti 59. Návrh nebyl přijat.

To je, myslím, poslední návrh, o kterém bylo možné hlasovat.

Poslanec Jiří Macháček: O mém třetím návrhu už bylo hlasováno. Pane předsedající, bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích tak, jak byly předloženy. Je možno hlasovat o zákonu jako celku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nyní tedy budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), podle sněmovního tisku 1665, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1804 a schválených pozměňovacích návrhů.

Dámy a pánové, odhlásil jsem vás, abych vám dal příležitost k novému přihlášení se.

Oznamuji vám, že jsem zahájil hlasování s pořadovým číslem 317.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování skončilo s výsledkem 101 pro, 12 proti. Návrh zákona byl přijat.

Děkuji panu ministru Janu Rumlovi, oběma společným zpravodajům.

Tím jsme projednali tento významný bod.

Můžeme přistoupit v souladu se schváleným programem k dalšímu bodu, kterým je

XXV.

Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu

člena Stálé komise Poslanecké sněmovny

pro reformu veřejné správy

Žádám, aby se slova ujal předseda volební komise, poslanec Robert Kolář a seznámil nás s návrhem.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, volební komise obdržela k tomuto bodu pouze jediný návrh, a sice předseda poslaneckého klubu ČSSD předložil návrh na rozšíření této komise o pana poslance Václava Grulicha. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. To je konstatování předsedy volební komise, poslance Roberta Koláře. Myslím, že bude nejlépe, když rozhodneme v hlasování.

Zahájil jsem hlasování č. 318.

Ptám se, kdo souhlasí s návrhem, který zde zazněl před chvilkou. Kdo je proti?

Hlasování skončilo s výsledkem 77 pro, 3 proti. Návrh byl schválen.

Nyní, dámy a pánové, bychom měli projednat dva body, které se do programu dostaly naším rozhodnutím. Jedná se o

XXVI.

Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na odvolání

člena Dozorčí komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky

Jsem opět v situaci, kdy se obracím na předsedu volební komise, poslance Roberta Koláře. Žádám ho, aby přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, toto jsou dva body. Musíme nejprve projednat bod první, což je odvolání člena Dozorčí komise pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky, a sice na základě odůvodnění, které jsem podal při zařazování tohoto bodu do programu schůze. Nejprve je tady návrh na odvolání poslance Doubravy z této komise. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Věc je myslím jasná. Takže můžeme dát o ní hlasovat v hlasování č. 319, které jsem právě zahájil.

Kdo souhlasí s odvoláním pana poslance Vlastimila Doubravy ze zmíněné komise? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 81, proti 1. Návrh byl přijat.

XXVII.

Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu

člena Dozorčí komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Robert Kolář: Na základě toho, že jsme odvolali člena, je samozřejmé dovolit nového člena. Volební komise doposud obdržela pouze jediný návrh, a sice návrh poslaneckého klubu Levého bloku, který navrhuje zvolit poslance pana Václava Klučku. Žádné další návrhy nebyly předložen. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Benda a pan poslanec Kužílek. Rád jim dám příležitost.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, navrhuji přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny. Nevím, zda-li je zapotřebí toto zdůvodňovat, ale jsou zde další souvislosti - komise pro kontrolu BIS. Myslím, že by měly být řešeny volby současně.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Je to návrh, který z gestikulace pana poslance Kužílka je obdobný. Až se vyřeší toto, přihlásí se pan poslanec Kužílek.

Je zde procedurální návrh přednesený poslancem Markem Bendou, o jeho osudu rozhodneme v právě zahájeném hlasování č. 320.

Kdo je pro přerušení tohoto bodu? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek 65 pro, 26 proti. Návrh byl přijat, bod je přerušen.

Nyní má slovo pan poslanec Kužílek. Není třeba, až příště.

Dámy a pánové, podle schváleného programu nyní budeme projednávat

XXVIII.

Návrh poslanců Hany Lagové a dalších na vydání zákona,

kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce,

ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1853 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1955. Prosím nyní zástupkyni navrhovatelů paní poslankyni Hanu Lagovou o odůvodnění předloženého návrhu.

Poslankyně Hana Lagová: Vážený pane místopředsedo, pane předsedo, dámy a pánové, k odůvodnění lze říci velmi stručně asi toto:

Mezinárodní smlouvy, které jsou součástí českého právního řádu, zřetelně uznávají větší ochranu právě mateřství a dětství. Uznávají, že mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči a pomoc. Smluvní strany - a tedy i Česká republika - rovněž uznávají, že nejširší možná ochrana a pomoc by měla bát poskytnuta rodině, zvláště k jejímu založení a po dobu, kdy odpovídá za péči a výchovu nezletilých dětí.

Jestliže se jinak vyvýjí vztah státu a rodiny, to je ústup od široké péče, pak zůstává i s ohledem na mezinárodní závazky potřeba stále rodinu chránit. Smyslem námi navrhovaného opatření je právně zakotvit období jednoho roku, kdy rodič - zpravidla tedy matka - splňuje zákonné podmínky na pobírání rodičovského příspěvku podle zákona o státní sociální podpoře, tj. v období mezi třetím a čtvrtým rokem věku dítěte, tedy právně zakotvit jako další mateřskou dovolenou, kterou je dosud podle platných zákonných norem do tří let věku dítěte.

Jistěže oba instituty - tzn. další mateřská dovolená a rodičovský příspěvek nejsou upraveny v jednom právním předpisu. Ale v tom nevidíme důvod odmítnutí velice úzké věcné vazby a souvislosti. Vždyť oboje se poskytuje z jednoho důvodu, tj. z důvodu mateřství nebo rodičovství.

Rodičovský příspěvek jako státní dávku lze chápat jako příspěvek státu k částečnému krytí nákladů spojených s péčí o malé dítě nebo také něco jako ušlou mzdu. Nelze souhlasit, že předložený návrh je namířen proti samotným ženám, že žena bude na trhu práce znevýhodněna. Nepovažujeme tento argument za adekvátní. Žena nebude víc znevýhodněna než dosud, ženy obecně totiž - a nejen matky s dětmi - musí v pracovním procesu zpravidla předložit více důkazů o svých schopnostech.

Právě v situaci, kdy dochází a bude nepochybně docházet k uvolňování v oblasti pracovně právních vztahů, přitom nová právní norma pro pracovně právní oblast je v nedohlednu, jeví se dobré zakotvit určitou ochranu matky či rodiče pečující o dítě po dobu pobírání rodičovského příspěvku. Je současně nutné připomenout, že pobírání rodičovského příspěvku není povinnost, ale svobodná volba. Rovněž využití další mateřské dovolené závisí rovněž na svobodné vůli matky. Nejde tedy o opatření jednostranně znevýhodňující ženy, ale stranící těm ženám, které se přednostně hodlají věnovat celodenní péči a výchově svých dětí.

Předlohou sledujeme tedy umožnit v souvislosti s celodenní péči o dítě požadavek započítat tuto dobu jednoho roku především pro další vazby do doby trvání pracovního poměru především proto, aby i tato doba byla započítávána pro účely dovolené. Též zamezit v tomto velmi choulostivém období možnost okamžitého zrušení pracovního poměru nebo výpověď z důvodu nadbytečnosti.

Když bych to měla velice stručně shrnout, k návrhu, který předkládáme, jsme vedeni snahou, že navzdory prostoru, který je uvolňován pro osobní odpovědnost a rozhodování, se stále dost silně jeví potřeba legislativních záruk právě pro to, že cesta ke změně vede veskrze přes osobní zkušenost, tedy konkrétní sociální zkušenost, a ta je ještě příliš vzdálená očekávání. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Haně Lagové, která odůvodnila předložený návrh. Prosím nyní společnou zpravodajku výborů poslankyni Kolářovou, aby podala zprávu o projednávání návrhu ve výborech.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP