Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky
1990 - 1992


Sněmovna lidu - Usnesení


Technická poznámka: číselná řada není úplná - zdigitalizována jsou jen usnesení, která byla obsažena v tištěné těsnopisecké zprávě. Zbývající usnesení (jen formální text o schválení zákona dle tisku) jsou dostupná v Archivu PS u originálů zápisů ze schůzí.

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 20
č. 21
č. 23
č. 25
č. 26
č. 27
č. 42
č. 43
č. 44
č. 64
č. 66
č. 67
č. 68
č. 69
č. 70
č. 74
č. 75
č. 76
č. 77
č. 78
č. 79
č. 80
č. 81
č. 84
č. 86
č. 88
č. 95
č. 96
č. 105
č. 113
č. 117
č. 119
č. 131
č. 133
č. 138
č. 139
č. 144
č. 145
č. 147
č. 149
č. 151
č. 159
č. 161
č. 162
č. 163
č. 164
č. 165
č. 166
č. 167
č. 168
č. 169
č. 173
č. 174
č. 175
č. 191
č. 193
č. 194
č. 195
č. 196
č. 197
č. 198
č. 199
č. 200
č. 201
č. 203
č. 204
č. 205
č. 209
č. 211
č. 216
č. 222
č. 226
č. 227
č. 228
č. 238
č. 239
č. 240
č. 241
č. 242
č. 243
č. 244
č. 245
č. 246
č. 250
č. 261
č. 264
č. 265
č. 271
č. 273
č. 277
č. 279
č. 280
č. 284
č. 285
č. 286
č. 288
č. 290
č. 291
č. 293
č. 295
č. 296
č. 302
č. 303
č. 304
č. 305
č. 314
č. 322
č. 323
č. 334
č. 336
č. 337
č. 338
č. 342
č. 343
č. 344
č. 346
č. 347
č. 348
č. 349
č. 351
č. 353
č. 354
č. 355
č. 362
č. 363
č. 369
č. 370
č. 371
č. 375
č. 377
č. 379
č. 388
č. 394
č. 406
č. 410
č. 417
č. 420
č. 422
č. 423
č. 424
č. 425
č. 426
č. 427
č. 428
č. 429
č. 431
č. 432
č. 433
č. 436
č. 441
č. 442
č. 443
č. 444
č. 476
č. 477
č. 478
č. 482
č. 483
č. 484
č. 485


Přihlásit/registrovat se do ISP