USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 173

k odpovědím členů vlády ČSFR na interpelace podané poslanci Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválila dne 27. února 1991 toto usnesení:

Sněmovna lidu bere na vědomí:

- odpověď ministra financí ČSFR Ing. V. Klause, CSc. (tisk 379) na interpelaci podanou poslancem J. Wagnerem na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. 11. 1990,

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR JUDr. P. Rychetského (tisk 347) na interpelaci podanou poslancem P. Konečným (tisk 190),

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR JUDr. P. Rychetského (tisk 347) na interpelaci podanou poslancem B. Hubálkem (tisk 307),

- odpověď ministryně kontroly ČSFR Ing. K. Kořínkové, CSc. (tisk 406) na interpelaci podanou poslancem Z. Malinou (tisk 350),

- odpověď ministryně kontroly ČSFR Ing. K. Kořínkové, CSc. (tisk 356) na interpelaci podanou poslancem F. Magyarem na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. 11. 1990.


Kos v.r., Žáček v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP