USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 4

k návrhu představitelů politických stran a politických hnutí ČSFR na volbu

předsedy a členů mandátového a imunitního výboru (tisk 3)

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 27. června 1990

zvolila

I.

poslance JUDr. Kesslera Zdeňka

předsedou mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu,

II.

poslance

Baštigala Eduarda

Ing. Borguľu Michala

JUDr. Černého Jiřího

PhDr. Deyla Vojtěcha

Ing. Bakšaye Jozefa

JUDr. Janstu Miroslava

Kapustu Mariána

Konečného Jindřicha

MUDr. Krejcara Miloše

RSDr. Mohoritu Vasila

Piskoře Jaromíra

JUDr. Pohanku Milana, CSc.

Rumla Jiřího

JUDr. Valka Ernesta

Világi Oszkara

členy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu.

Adámek v. r., Magyar v. r.
Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP