FEDERÁLNÍ SHROMAŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 194

k návrhu na zahájení dohodovacího řízení o návrhu zákona o strategickém plánování (tisk 210)

Sněmovna lidu na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. března 1991 zvolila členy dohodovacího výboru Sněmovny lidu a Sněmovny národů

poslance:

Jiřího Schneidera

Libora Kudláčka

Věnka Šilhána

Jaromíra Šlápotu

Jozefa Bakšaye

Jozefa Veverku

Michala Borguľu

Mariána Vrabce

Pavola Hrušovského

Františka Magyara.

Kos v.r., Žáček v.r.
v.z. Valko v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP