USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 14

k návrhu představitelů politických stran a politických hnutí ČSFR na

volbu předsedy Federálního shromáždění

Sněmovna lidu na 1. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. června 1990

zvolila

poslance Alexandra Dubčeka

předsedou Federálního shromáždění.

Adámek v. r., Kos v. r.
Battěk v. r.
ověřovateIé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP