USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 280

k návrhu na volbu komise poslanců FS ke zjišťování výsledků voleb

Sněmovna lidu na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. července 1991 zvolila členy komise poslanců FS ke zjišťování výsledků voleb členů zvláštního kontrolního orgánu FS zřízeného podle § 5 odstavec 1 zákona č. 244/1991 Sb., o FBIS

poslance
Jaroslava Cuhru Michala Bláhu
Jaromíra Patočku Vladislava Niedobu
Jana Šterna Ivana Šimka
Jozefa Oleje Miroslava Janstu
Vítězslava Mórice Aleše Kladiva
Martina Kontru Ericha Kříže
Pohanka v.r., Magyar v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP