FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 238

k návrhu na volbu komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb

Sněmovna lidu na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. května 1991

zvolila
členy komise pro zjišťování výsledků voleb
poslance
Bobovnického Júliusa
Novosáda Karla
Konečného Jindřicha
Tomsu Josefa
Kladiva Aleše
Magyara Františka
Baštigala Eduarda
Drešerovou Danu
Benda v.r., Pohanka v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP