FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 227

k návrhu na rozšíření pořadu 15. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna lidu na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. května 1991 schválila rozšíření schváleného pořadu o body

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ČSFR č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku (tisk 641)

- vládní návrh zákona o druhém zvýšení důchodů v roce 1991 (tisk 642)

- návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací (tisk 664).


Benda v.r., Pohanka v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP