USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 151

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna lidu na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. ledna 1991 schválila tento návrh pořadu:

1. Vládní návrh zákona o zvyšování důchodů (tisk 424) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 441)

2. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR návrh na přístup ČSFR ke Smlouvě o patentové spolupráci, přijaté ve Washingtonu dne 17. 6. 1970 (tisk 294)

3. Návrh zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSFR (tisk 156)

4. Vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže (protimonopolní zákon) (tisk 235) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 446)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou ČSFR a vládou Kanady o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 30. 8. 1990 (tisk 298)

6. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci (tisk 299) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 443)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu návrh na přístup ke Statutu Rady Evropy sjednanému v Londýně dne 5. 5. 1949 ve znění pozdějších změn a doplňků (tisk 432)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě podepsaná v Paříží dne 19. 11. 1990 a Dohoda o maximálních úrovních konvenčních zbraní a techniky ČSFR, BLR, MR, PR, Rumunska a SSSR v souvislosti se Smlouvou o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, podepsaná v Budapešti dne 3. 11. 1990 (tisk 440)

9. Vládní návrh zákona o mimosoudních rehabilitacích (tisk 442)

10. Vládní návrh zákona o převodech státního majetku do soukromého vlastnictví (tisk 257).

Návrh ústavního zákona o převodech majetku do fondů hospodářské obnovy a o podmínkách jeho privatizace (tisk 382)

11. Návrh ústavního zákona o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 373) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 445)

12. Vládní návrh ústavního zákona o stavu ohrožení státu (tisk 349)

13. Návrh vojenské doktríny ČSFR (tisk 366)

14. Odpovědi na interpelace poslanců

15. Interpelace, otázky, podněty a připomínky poslanců


Magyar v.r., Tyl v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP