USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 1

ke zprávě o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění (tisk 1)

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 27. června 1990 vzala na vědomí zprávu o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění.

Adámek v. r., Kos v. r.
Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP