USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 427

k návrhu na volbu člena předsednictva Federálního shromáždění

Sněmovna lidu na své 8. schůzi dne 17. února 1992 zvolila

členem předsednictva Federálního shromáždění poslance

Stanislava Žaluda.

M. Pohanka v.r., F. Magyar v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP