USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 2

k návrhu volebního řádu k tajné volbě předsedy a místopředsedy Sněmovny lidu, členů předsednictva

a předsedů výborů Sněmovny lidu, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy

Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění (tisk 2)

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 27. června 1990

schválila

volební řád k tajné volbě předsedy a místopředsedy Sněmovny lidu, členů předsednictva a předsedů výborů Sněmovny lidu, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění podle návrhu předsednictva Federálního shromáždění.

Adámek v. r., Kos v. r.
Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP