USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 240

k návrhu na volbu komise pro zjišťování výsledků voleb

Sněmovna lidu na své 4. schůzi dne 31. května 1991

zvolila

členy komise pro zjišťování výsledků voleb

poslance

Bobovnického Júliusa

Kudláčka Libora

Šormovou Rút

Michálka Františka

Janstu Miroslava

Novákovou Evu

Vandase Pavla

Molnára Ladislava

Baštigala Eduarda.

Pohanka v.r., Benda v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP