FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 406

k návrhu na volbu ověřovatelů zápisu

Sněmovna lidu na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. ledna 1992

zvolila

ověřovateli zápisu

poslance

Pohanku Milana

Magyara Františka


M. Pohanka v.r.
F. Magyar v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP