USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 8

k návrhu představitelů politických stran a politických hnutí ČSFR na volbu místopředsedy

Sněmovny lidu a dalších členů předsednictva Sněmovny lidu (tisk 3)

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 27. června 1990

I.

stanovila,

aby předsednictvo Sněmovny lidu bylo 6 členné v tomto složení:

předseda

1 místopředseda

4 členové předsednictva

II.

zvolila

poslance

JUDr. Valka Ernesta

místopředsedou Sněmovny lidu;

akademika Čiče Milana

JUDr. Kesslera Zdeňka

Doc. Ing. Komárka Valtra, DrSc.

Ing. Borguľu Michala

členy předsednictva Sněmovny lidu.

Adámek v. r., Magyar v. r.
Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP