FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 305

k návrhu na složení volební komise k tajné volbě generálního inspektora ozbrojených sil ČSFR

Sněmovna lidu na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 26. září 1991 schválila volební komise k tajné volbě generálního inspektora ozbrojených sil ČSFR ve složení:

Michal B l á h a

Jozef K a k a č k a

Miroslav J a n s t a Aleš K l a d i v o Dana N ě m c o v á Ladislav M o l n á r

Vladislav N i e d o b a Zuzana T v r d á.

F. Magyar v. r.
M. Pohanka v. r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP