FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 117

k návrhu poslance SL J. Wagnera na zkrácení lhůty odpovědi na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny lidu Evou Novákovou (tisk 319) a k návrhu na zkrácení lhůty odpovědi na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Františkem Magyarem na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. listopadu 1990

Sněmovna lidu na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. listopadu 1990 schválila zkrácení lhůty odpovědi na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny lidu Evou Novákovou (tisk 319) a odpovědi na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Františkem Magyarem na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. listopadu 1990 a stanovila termín zodpovězení do 6. prosince 1990.

Kos v.r., Týl v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP