USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 70

k návrhu na doplnění programu 6. společné schůze Sněmovny lidu a

Sněmovny národů

Sněmovna lidu na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. září 1990 schválila doplnění programu o bod

Volba člena předsednictva Federálního shromáždění

Volba poslance SL do výboru

Világi v. r., Tyl v.r.
Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP