USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 484

k návrhu na volbu předsedy výboru branného a bezpečnostního SL

Sněmovna lidu na své 9. schůzi dne 12. března 1992

zvolila

Ing. Alojze Rajniče

předsedou výboru branného a bezpečnostního SL

F. Magyar v.r., L. Žáček v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP