USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 84

k interpelaci poslankyně lidu O. Andelové, podané na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 24. října 1990

Sněmovna lidu na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 24. října 1990 schválila toto usnesení:

Sněmovna lidu souhlasí, aby ministr zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbier podal podle ustanovení § 63 odst. 2 zákona o jednacím řádu FS písemnou odpověď na ústní interpelaci poslankyně O. Andelové.

Žáček v.r., Pohanka v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP