FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 371

k návrhu na volbu ověřovatelů zápisu Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 3. prosince 1991 zvolila ověřovateli zápisu

poslance
Františka MAGYARA
Ladislava ŽÁČKA


L. Žáček v. r., F. Magyar v. r.
R. Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP