FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 355

k návrhu na vypuštění bodu Zpráva ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera o hlavních bodech připravované smlouvy mezi

ČSFR a SRN

Sněmovna lidu na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 9. 10. 1991 schválila vypuštění Zprávy ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera o hlavních bodech připravované smlouvy mezi ČSFR a SRN z programu 17. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

F. Magyar v. r.
M. Pohanka v. r.
R. Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP