FEDERÁLNÍ SHROMAŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 193

k návrhu na doplnění pořadu 14. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna lidu na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. března 1991 doplnila program o bod

Návrh na zahájení dohodovacího řízení o návrhu zákona o strategickém plánování.

Žáček v.r., Kos v.r.
v.z. Valko v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP