FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 343

k ověření platnosti volby poslance Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. listopadu 1991 podle čl. 47 ústavního zákona o čs. federaci č. 143/1968 Sb., ve znění pozdějších ústavních zákonů ověřila platnost volby poslance PaedDr. Stanislava FLORIÁNA.

F. Magyar v.r.
R. Battěk v.r.
R. Sacher v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP