USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 6

k návrhu představitelů politických stran a politických hnutí ČSFR na volbu předsedy Sněmovny lidu (tisk 3)

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 27. června 1990

zvolila

poslance

Ing. Rudolfa Battěka

předsedou Sněmovny lidu.

Adámek v. r., Kos v. r.
Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP