USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 81

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 23. - 25. října 1990

Sněmovna lidu na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. října 1990 schválila tento návrh pořadu:

1. Návrh prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky na vyslání protichemické jednotky dobrovolníků do oblasti Středního východu

2. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů (tisk 125)

3. Interpelace, otázky, podněty a připomínky poslanců

4. Hodnocení období let 1948 - 1989

5. Odpovědi na interpelace, otázky a podněty a připomínky poslanců

6. Vládní návrh zákona o převodech některých věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví fyzických nebo právnických osob (tisk 159) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 214)

7. Návrh zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění (tisk 156) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů

Világi v.r., Pohanka v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP