USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 200

k návrhu na volbu komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb.

Sněmovna lidu na 4. schůzi dne 14. května 1991

zvolila

členy komise pro zjišťování výsledků voleb

poslance

Bobovnického Júliusa

Janstu Miroslava

Kladivo Aleše

Konečného Jindřicha

Kroupu Daniela

Michálka Františka

Niedobu Vladislava

Világiho Oszkára

Tvrdou Zuzanu.

Pohanka v.r., Benda v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP