USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 3

k návrhu představitelů politických stran a politických hnutí ČSFR na volbu

komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb (tisk 3)

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 27. června 1990

zvolila

členy komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb

poslance

Bobovnického Júliusa

JUDr. Janstu Miroslava

Kladivo Aleše

Konečného Jindřicha

Kroupu Daniela

Michálka Františka

Niedobu Vladislava

Sahligerovou Evu

Záležákovou Elišku.

Adámek v. r., Kos v. r.
Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP