FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 388

k návrhu na změnu pořadu 19. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna lidu na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 12. 12. 1991 vypustila z návrhu pořadu 19. společné schůze SL a SN

- návrh ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy ČSFR (tisk 1054)

- návrh zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 490/1991 Sb., o způsobu provádění referenda, a zákon č. 491/1991 Sb., o organizaci Ústavního soudu ČSFR a o řízení před ním (tisk 1079)

- návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuj ústavní zákon č. 327/1991 Sb., o referendu (tisk 1055)

- návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby (tisk 925)

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (tisk 1098)

- návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (tisk 928)

- zprávu o dodržování lidských práv v ČSFR (tisk 1111)

- zprávu vlády ČSFR o situaci a výhledu československého zemědělství (tisk 1009)

- zprávu generálního prokurátora ČSFR o stavu trestního řízení a o výsledcích postihu funkcionářů bývalého režimu

rozhodla, že

- vládní návrh zákona o úpravě a vypořádání majetkových vztahů v družstvech (tisk 1047) bude projednáván ve dnech 17. a 18. prosince 1991

- vládní návrh zákona o státním rozpočtu federace na rok 1992 (tisk 1118) bude projednáván od 19. do 22. prosince 1991.

F. Magyar v. r., L. Žáček v. r.
R. Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP