USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 86

k odpovědím členů vlády ČSFR na interpelace podané poslanci Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 24. října 1990 schválila toto usnesení:

Sněmovna lidu bere na vědomí:

- odpověď Ing. V. Dlouhého, CSc. (tisk 90) na interpelaci podanou poslancem J. Kačerem (tisk 32),

- odpověď ing. J. Nezvala (tisk 118), odpověď ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ministra zdravotnictví SR (tisk 124), odpověď ministra školství, mládeže a tělovýchovy SR (tisk 148) na interpelaci podanou poslankyní E. Novákovou (tisk 61),

- odpověď předsedy vlády ČSFR (tisk 121) na interpelaci poslance E. Mandlera (tisk 54),

- odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera (tisk 145) na interpelaci poslance B. Hubálka (tisk 62),

- odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera (tisk 146) na interpelaci podanou poslancem R. Zukalem (tisk 89),

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského (tisk 195) na interpelaci podanou poslancem SL P. Jéglem (tisk 47),

- odpověd, ministra financí ČSFR (tisk 173) na interpelaci podanou poslancem V. Filipem (tisk 101),

- odpověď ministra obrany ČSFR (tisk 169) na interpelaci podanou poslancem J. Kinclem (tisk 122),

- odpověď ministra obrany ČSFR (tisk 168) na interpelaci podanou poslancem L. Žáčkem (tisk 127),

- odpověď ministra obrany ČSFR (tisk 193) na interpelaci podanou poslancem R. Zukalem (tisk 139),

- odpověď ministra dopravy ČSFR (tisk 191) na ústní interpelaci poslance J. Pobežala

- odpověď ministra obrany ČSFR (tisk 194) na ústní interpelaci poslance J. Kováře,

- odpověď náměstka ministra zahraničních věcí ČSFR L. Dobrovského (tisk 196) na ústní interpelaci poslance M. Richtera.

Pohanka v.r., Kos v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP