FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 228

k návrhu na přeřazení projednávaní návrhu výborů branných a bezpečnostních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na způsob volby a odvolání členů zvláštního kontrolního orgánu FS, který bude zřízen dle schváleného zákona o FIS (tisk 660)

Sněmovna lidu na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. května 1991 schválila zařazení projednávání návrhu výborů branných a bezpečnostních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na způsob volby a odvolání členů zvláštního kontrolního orgánu Federálního shromáždění, který bude zřízen dle schváleného zákona o FIS (tisk 660) na pořad jednání prvního dne 16. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.


Benda v.r., Pohanka v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP