USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 476

k odpovědi členů vlády ČSFR na interpelace podané poslankyní SL D. Brannou (tisky 1344 a 1336)

Sněmovna lidu na své 9. schůzi dne 12. března 1992

1. vyjádřila nespokojenost s odpověďmi na interpelace poslankyně SL D. Branné z 24. ledna 1992 (tisky 1334 a 1336).

2. Doporučuje vládě ČSFR připravit koncepci využití finanční položky "účelové prostředky na řešení problematiky národnostních menšin" v kapitole "všeobecná pokladní správa státního rozpočtu ČSFR" v závislosti na vzájemném poměru počtu příslušníků národnostních menšin té které republiky.

3. V souvislosti s bodem 2 doporučuje vládě ČSFR urychleně zajistit doplňkové financování potřeb národnostních a etnických menšin v České republice nad rámec finančních prostředků schválených v rozpočtu České republiky na rok 1992.

F. Magyar v.r., L. Žáček v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP