FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 379

k odpovědím členů vlády České a Slovenské Federativní Republiky na interpelace podané poslanci Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 6. prosince 1991 schválila toto usnesení:

Sněmovna lidu bere na vědomí:

- odpověď předsedy vlády ČSFR Mariána ČALFY (tis 971) na interpelaci poslance P. KVAČKAJE (tisk 801)

- odpověď předsedy vlády ČSFR Mariána ČALFY (tis 995) na interpelaci poslance CHÝLKA (tisk 874)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR Jozefa MIKLOŠKA (tisk 902) na interpelaci poslanců L. KUDLÁČKA a Z. MALINY (tisk 792)

- odpověď ministra dopravy vlády ČSFR Jiřího NEZVAL (tisk 1058) na interpelaci poslance MUSÍLKA (ústní)

- odpověď ministra dopravy vlády ČSFR Jiřího NEZVALA (tisk 1059) na interpelaci poslance M. KORMANA (ústní)

- odpověď ministra - předsedy Federálního výboru pro životní prostředí (tisk 904) na interpelaci poslanců M. RICHTERA, L. VOLENÍKA a P. ŠEBKA (tisk 766)

F. Magyar v. r., L. Žáček v. r.
R. Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP