USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 346

k návrhu pořadu 6. schůze Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na své 6. schůzi dne 7. listopadu 1991 schválila tento návrh pořadu:

1. uvolnění poslanců Sněmovny lidu z členství ve výboru sněmovny

2. volba členů předsednictva Federálního shromáždění

3. volba poslance Sněmovny lidu do výboru SL.

V. Benda v.r., F. Magyar v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP