FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 394

k návrhu na složení volební komise k tajné volbě osmého kandidáta na funkci soudce Ústavního soudu ČSFR

Sněmovna lidu na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 18. prosince 1991 zvolila členy volební komise poslance

Bláhu Michala
Janstu Miroslava
Kladiva Aleše
Němcovou Danu
Žáčka Ladislava
Tvrdou Zuzanu
Molnára Ladislava
Čičmance Pavla


F. Magyar v. r., L. Žáček v. r.,
R. Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP