USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 428

k návrhu na volbu předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na své 8. schůzi dne 17. února 1992 zvolila

předsedou výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu

poslance JUDr. Lubomíra Voleníka.

M. Pohanka v.r., F. Magyar v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP