USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 429

k návrhu na volbu členů předsednictva Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na své 8. schůzi dne 17. února 1992 zvolila

leny předsednictva Sněmovny lidu

poslance

Ing. Tomáše Kopřivu

JUDr. Oszkára Világiho.

M. Pohanka v.r., F. Magyar v.r.
R. Battěk v.r.
Ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP