USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 424

k návrhu na volbu poslance Sněmovny lidu do výboru Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na své 8. schůzi dne 17. února 1992

zvolila

poslance

Ing. Miroslava Téru

členem výboru mandátového a imunitního SL

členem výboru hospodářského SL.

M. Pohanka v.r., F. Magyar v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP