FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 204

k návrhu na volbu ověřovatelů zápisu Sněmovna lidu na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. května 1991 zvolila poslance

Václava Bendu
Milana Pohanku
ověřovateli zápisu Sněmovny lidu.
Pohanka v.r., Benda v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP