FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 420

k návrhu na zřízení dohodovacího výboru k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (tisk 928)

Sněmovna lidu na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 31. ledna 1992 dle § 31 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění zřídila dohodovací výbor k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (tisk 928) ve složení poslanci

Lacina Jiří

Világi Oszkár

Kučera Petr

Tyl Miroslav

Šidík Mikuláš

Novosád Karel

F. Magyar v.r.
M. Pohanka v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP