USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 477

k návrhu na doplnění pořadu 9. schůze Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na své 9. schůzi dne 12. 3. 1992 doplnila pořad 9. schůze Sněmovny lidu o body

- volba členů předsednictva FS

- volba předsedy výboru branného a bezpečnostního SL

- návrh usnesení SL k odpovědím členů vlády ČSFR na interpelace podané poslankyní D. Brannou

- zařazení členů komise 17. listopadu do výborů SL.

F. Magyar v.r., L. Žáček v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP