USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 64

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě ministra vnitra ČSFR

J. Langoše o bezpečnostní situaci v ČSFR

Sněmovna lidu na 6. Společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 17. září 1990

zvolila

poslance

ADÁMKA Miroslava

BALGAVÉHO Pavola

HUBÁLKA Bohuslava

JEDINÁKA Zdeňka

POSPÍŠILA Jiřího

RAJNIČE Alojze

SACHERA Richarda

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě ministra vnitra ČSFR J. Langoše o bezpečnostní situaci v ČSFR.

Tyl v.r., Žáček v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP