FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 342

k odpovědím členů vlády České a Slovenské Federativní Republiky na interpelace podané poslanci Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 1. listopadu 1991 schválila toto usnesení:

Sněmovna lidu bere na vědomí:

- odpověď předsedy vlády ČSFR Mariána Čalfy (tisk 868) na interpelaci poslance B. Hubálka (tisk 793)

- odpověď předsedy vlády ČSFR Mariána Čalfy (tisk 901) na

interpelaci poslance F. Magyara (ústní)

- odpověď předsedy vlády ČSFR Mariána Čalfy (tisk 908) na interpelaci poslance Borguĺy (ústní)

- odpověď předsedy vlády ČSFR Mariána Čalfy (tisk 919) na interpelaci poslance B. Hubálka (tisk 797)

- odpověď předsedy vlády ČSFR Mariána Čalfy (tisk 933) na interpelaci poslanců L. Voleníka a M. Richtera (tisk 703)

- odpověď předsedy vlády ČSFR Mariána Čalfy (tisk 939) na interpelaci poslance J. Špačka (tisk 709)

- odpověď místopředsedy vlády a ministra financí vlády ČSFR Václava Klause (tisk 906) na interpelaci poslance Borguĺy (ústní)

- odpověď místopředsedy vlády a ministra financí vlády ČSFR Václava Klause (907) na interpelaci poslankyně Nazari-Buřivalové (tisk 756)

- odpověď místopředsedy vlády a ministra financí vlády ČSFR Václava Klause (tisk 912) na interpelaci poslance J. Špačka (tisk 708)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška (tisk 913) na interpelaci poslance F. Magyara (tisk 707)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška (tisk 941) na interpelaci poslance M. Kormana (ústní)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška (tisk 943) na interpelace G. Adama (ústní)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR Pavla Rychetského

(tisk 903) na interpelaci poslance K. Novosáda (ústní)

- odpověď ministra hospodářství vlády ČSFR Vladimíra

Dlouhého (tisk 291) na interpelaci poslance K. Honnera (tisk 45)

- odpověď ministra hospodářství vlády ČSFR Vladimíra Dlouhého (tisk 909) na interpelaci poslance M. Šidíka (ústní)

- odpověď bývalého místopředsedy vlády ČSFR Václava Valeše - odpovídá místopředseda vlády ČSFR Pavel Hoffmann (tisk 556) na interpelaci poslanců J. Wágnera, J. Sedláka a F. Šamalíka (ústní)

- odpověď ministra obrany vlády ČSFR Luboše Dobrovského (tisk 905) na interpelaci poslance M. Kormana (ústní)

- odpověď ministra obrany vlády ČSFR Luboše Dobrovského (tisk 911) na interpelaci poslance M. Kormana (ústní)

- odpověď ministra obrany vlády ČSFR Luboše Dobrovského (tisk 918) na interpelaci poslance J. Piskoře (tisk 770)

- odpověď ministra obrany vlády ČSFR Luboše Dobrovského (tisk 931) na interpelaci poslance E. Baštigala (tisk 856)

- odpověď ministra spojů vlády ČSFR Emila Ehrenbergera

(tisk 910) na interpelaci poslance J. Vverky (tisk 765)

- odpověď ministra spojů vlády ČSFR Emila Ehrenbergera

(tisk 920) na interpelaci poslance F. Magyara (tisk 706)

- odpověď ministra vnitra vlády ČSFR Jána Langoše (tisk 401) na interpelaci poslance M. Malého (ústní)

- odpověď ministra vnitra vlády ČSFR Jána Langoše (tisk 404) na interpelaci poslance V. Filipa (tisk 345)

- odpověď ministra vnitra vlády ČSFR Jána Langoše (tisk 545) na interpelaci poslance J. Wágnera (ústní)

- odpověď ministra vnitra vlády ČSFR Jána Langoše (tisk 754) na interpelaci poslance V. Niedoby (tisk 665)

- odpověď ministra zahraničního obchodu J. Bakšaye (odpovídá náměstek Pancíř) - (tisk 914) na interpelaci poslance S. Kučery (ústní)

- odpověď ministra zahraničního obchodu J. Bakšaye (odpovídá náměstek Pancíř) - (tisk 915) na interpelaci poslance J. Zána (tisk 683)

- odpověď ministra zahraničního obchodu J. Bakšaye (odpovídá náměstek Pancíř) - (tisk 940) na interpelaci poslanců M. Richtera, P. Šebka, L. Voleníka (tisk 766)

- odpověď předsedy Státní banky československé J. Tošovského (tisk 438) na interpelaci poslance P. Kvačkaje (ústní)

- odpověď ministra práce a sociálních věcí vlády ČSFR Petra Millera (tisk 932) na interpelaci poslance B. Hubálka (tisk 687)

- odpověď ministra práce a sociálních věcí vlády ČSFR Petra Millera (tisk 936) na interpelaci B. Janči (ústní)

- odpověď ministra dopravy vlády ČSFR Jiřího Nezvala (tisk 916) na interpelaci poslance Musílka (tisk 651)

- odpověď ministra dopravy vlády ČSFR Jiřího Nezvala

(tisk 917) na interpelaci poslance K. Honnera (ústní)

- odpověď ministryně kontroly vlády ČSFR K. Kořínkové

(tisk 935) na interpelaci poslance R. Sachera (ústní)

F. Magyar v.r.
R. Sacher v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP