USNESENÍ SNEMOVNY LIDU

č. 285

k volbě generálního inspektora ozbrojených sil ČSFR

Sněmovna lidu na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 18. července 1991 schválila toto usnesení:

Pro volbu generálního inspektora ozbrojených sil ČSFR se přiměřeně použijí ustanovení volebního řádu o volbě předsedy Federálního shromáždění.

Pohanka v.r., Magyar v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP