USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 149

k návrhu na doplnění pořadu jednání 12. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 16. ledna 1991

Sněmovna lidu na 12. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 16. ledna 1991 doplnila pořad schůze o bod

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Královstvím Saúdské Arábie o činnosti a podmínkách pobytu československých vojenských specialistů na území Království Saúdské Arábie, podepsaná v Praze dne 19. listopadu 1990 a v Rijádu dne 22. listopadu 1990 (tisk 408).

Tyl v.r., Pohanka v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP