USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 432

k návrhu na volbu poslance Sněmovny lidu do výboru Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na své 8. schůzi dne 18. února 1992

zvolila

poslance

Ing. Karla Sedláře

členem výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu.

M Pohanka v.r., F Magyar v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP