FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 174

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 19. - 28. 3. 1991

Sněmovna lidu dne 19. března schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 19. - 28. března 1991 s tímto pořadem:

1. Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy podaná poslancem Sněmovny národů I. Němcem

2. Vystoupení poslance Sněmovny lidu J. Dienstbiera ml. k tiskové konferenci předsedy vlády SR V. Mečiara

3. Vládní návrh zákona o státních normách (tisk 150) a společná zpráva výborů ústavně právních, hospodářských a pro životní prostředí Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 523)

4. Vládní návrh zákona o změnách v nemocenském zabezpečení (tisk 469) a společná zpráva výborů sociálních a kulturních Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 516)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, podepsaná v Paříži dne 19. 11. 1990 a Dohoda o maximálních úrovních konvenčních zbraní a techniky ČSFR, BLR, MR, PR, Rumunska a SSSR v souvislosti se Smlouvou o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, podepsaná v Budapešti dne 3. 11. 1990 (tisk 440)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Protokol o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961, sjednaný v Ženevě dne 25. března 1972 (tisk 357)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Úmluva proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, sjednaná ve Vídni dne 20. prosince 1988 (tisk 358)

8. Návrh zákona o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 229) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 518)

9. Vládní návrh zákona o vymezení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků (tisk 465)

Návrh zákona o rozděleni působnosti ve věcech tisku a jiných informačních prostředků mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou (tisk 256) a zpráva výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 520)

10. Návrh zákona o Československé tiskové kanceláři (tisk 244) a zpráva ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 521)

11. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu (tisk 417) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 524)

12. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku, podepsaná v Londýně dne 5. listopadu 1990 (tisk 474)

13. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Tuniské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná v Praze dne 14. března 1990 (tisk 476)

14. Návrh ministra obrany ČSFR na zproštění soudcovských funkcí soudců z povolání vojenských soudů (tisk 478)

15. Návrh vojenské doktríny České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 366) - jednání zahájeno na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

16. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 480)

17. Vládní návrh zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě (tisk 393)

Návrh zákona o úpravě vlastnických vztahů a užívání půdy, budov a jiného zemědělského majetku (tisky 225 a 225 A)

Návrh zákona o půdě, majetku a podnikání v zemědělství a potravinářství (tisk 380) a zpráva výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů

18. Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů (tisk 491) a zpráva výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů

19. Návrh ústavního zákona o celostátním referendu (tisk 372)

20. Zpráva vlády České a Slovenské Federativní Republiky o současné hospodářské situaci

21. Návrh ústavního zákona o zániku poslaneckého mandátu (tisk 486)

22. Zpráva parlamentní vyšetřovací komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989 v Praze

23. Návrh usnesení k hodnocení období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 (tisk 525)

24. Návrh usnesení 14. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů k iniciativnímu návrhu poslance Sněmovny lidu P. Konečného na stanovení pravidel používání hlasovacího zařízení a na vytvoření společné dočasné komise pro hlasovací zařízení (tisk 489)

25. Zpráva o situaci na hraničních přechodech

26. Odpovědi na interpelace poslanců

27. Interpelace a otázky poslanců

Žáček v.r., Kos v.r.
v.z. Valko v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP